Logo
ANAU WINE MAKING EDUCATIONAL AND PRODUCTION CENTER

Implemented activity

gorcaran_ginu-shahagorcman (4)gorcaran_ginu-shahagorcmangorcaran_ginu-shahagorcman

The ANAU Winemaking Educational and Production Center was established within the framework of the “Development of Research and Production Component in Winemaking Education” program with World Bank’s financial support. The 2-year project has been started on December 24, 2015 and was expired 12/23/2017. The program was implemented in 6 stages. The following activities have been carried out for the implementation of the relevant action plan:

CONSTRUCTION

In January, 2016 for implementation of the “Development of Research and Production Component in Winemaking Education” program ANAU has provided production sites in Voskehat teaching-experimental farm. Construction scheme has been developed and construction team has been selected.

ginegorcaranginegorcaranginegorcaran

2017թ.  հունվար-հուլիս ամիսների ընթացքում շինության հետնամասում բացվել է մուտք, բետոնապատվել  ճանապարհը, իրականացվել 1-ին և 2-րդ հարկերի միջնապատերի քանդում,   միջհարկային ծածկի ապամոնտաժում, նկուղային հարկի հատակի ե/բ սալահարթակի տեղադրում,   տանիքի վերանորոգում ցինկապատ թիթեղով, ֆրանտոյի շարվածք, հենասյան համար հիմքի փորում, միջնապատի մեջ դռան բացվածք, հատակի բետոնի քանդում, դարպասների և եվրոպատուհանների տեղադրում:

 Երկու շինություններում ամրացվել են կրող պատերը,  ապամոնտաժվել միջհարկային ծածկը, ամբողջապես կառուցվել է շշալցման արտադրամասի տանիքը, անցկացվել է ջրագիծ և կոյուղի: Շշալցման արտադրամասում կատարվել են առաստաղի և պատերի ներկում, ջրահեռացման համակարգի մոնտաժում, հետևի պատի ջրամեկուսացում:

Ջրամատակարարման, ջրահեռացման աշխատանքներին զուգահեռ, տեղադրվել են էլեկտրամատակարարման, գազամատակարարման,  օդափոխության համակարգեր: 2017թ. օգոստոս-դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում  հիմնական շինության երկու կողմերում կառուցվել են հովհարներ, սանհանգույց, ավարտվել են հիմնական շինության ներկարարական աշխատանքները, սալիկապատումը: Ոսկեհատ ուսումնափորձնական տնտեսության 2-րդ հարկում կառուցվել է լսարանային տարածք:

TECHNIQUE AND EQUIPMENT ACHIEVEMENT

In 2016 has been developed the technical and technological scheme necessary for winemaking according to construction conditions in the territory, then detailed technical specifications for the acquired equipment have been prepared. The university has signed the contract with the Georgian company GB Consulting which has provided the Italian equipment for winemaking from popular Della Toffola, Pesce and other companies. Ձեռք են բերվել նաև վրացական պահամաններ, հայկական բարձրորակ 30 տակառ: Բոլոր սարքավորումները տեղադրվել և փորձարկվել են մատակարարների և ՀԱԱՀ-ի անձնակազմի կողմից:

Giniginegorcaran-2           


  
EXPERIENCE STUDY               

In 2016 (August-September), a study of the experience of Armenian winemakers was carried out on the basis of which the possible ways for further development of the project were revealed. The most popular brands of winemaking products in Armenia have been studied and wine types that are in demand in the coming years have been selected for grape varieties to be developed for the establishment of gardens in the respective areas of ANAU.

gini-gorcarangini-gorcarangini-gorcaran

The program was presented at the expo, in particular at ArmProdExpo annual exhibition as well as within the framework of the visit of the rector and the working team of the University of Gaichenheim in Germany.

On March 20-22 Members of the project management have visited the University of Nottingham in Germany where they met officials in the fields of education and productions, has carried out discussions with various university professors for explanation of organizational issues.

On March 23-25, members of the project management have visited left for the University of Gaizenheim, met with administrative, educational and production staff. During the trip, the team visited 3 wine factories.       

   EDUCATIONAL SEMINARS ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ, INFORMATION SPREAD, LITERATURE

During the project implementation have been organized various seminars addressed to the use of new educational approaches, increase of the effectiveness of teaching methods, as well as the development of scientific ideas and market-oriented projects.

gini_gorcarangini_gorcarangini_gorcaran

The Process of transfer of practical knowledge to students of ANAU was studied. Researches of training programs, practical trainings, work practice, methodical materials and practical trainings of the University, his branches and college have been conducted. Արդյունքում  տպագրվել է ՀԱԱՀ-ի դասախոսների կողմից պատրաստված  հետևյալ 4 ձեռնարկները՝ «Գինու տեխնոլոգիա, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ», «Գինու ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշների հետազոտման մեթոդական ցուցումներ»,  «Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա, մաս 1», «Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա, մաս 2»: Տպագրվել է  նաև գինեգործական սարքավորումների վերաբերյալ  208 էջանոց 100 օրինակ դասագիրք( «Գինեգործական ձեռնարկությունների սարքավորումներ», հեղ. Լ. Սամվելյան): Ծրագրային թիմի կողմից  մշակված գովազդային արշավի պլանին համապատասխան՝  պատրաստվել և հրապարակվել են գովազդային նյութեր, ծրագրային ցուցապաստառներ: www.anau.am պաշտոնական կայքում և սոցիալական ցանցերում ծրագրի վերաբերյալ հրապարակվել են տեղեկատվական նյութեր :

Իրականացվել են  նաև համատեղ սեմինարներ՝  ՀԱԱՀ գինեգործության ուսումնաարտադրական կենտրոնի ներուժի ներկայացման, ուսումնական նոր ծրագրերի մշակման, պրակտիկաների և գործնական պարապմունքների կազմակերպման նպատակով, որոնց ներկա է եղել 30 մասնակից (ՀԱԱՀ-ի, EVN-ի, Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջի, հայ-հունական պետական քոլեջի դասախոսներ, մասնագետներ, ասպիրանտներ, գործատուներ, ոլորտի ներկայացուցիչներ): Կազմակերպվել է մասնակիցների այց  Ոսկեհատ, որի շրջանակներում ներկայացվել է կենտրոնի ներուժը, ուսումնական նոր ծրագրերի մշակման կարևորությունը (պրակտիկաների և գործնական պարապունքների կազմակերպման նպատակով):  Կազմակերպված սեմինարների արդյունքներն ամփոփվել, ի մի են բերվել և նախանշվել  են նոր անելիքները՝ կրթական բաղադրիչի հետագա զարգացման ուղղությամբ:

 

sarqer, gorcaran, shinararakan ashxatanqnergorcaran-9gorcaran, gini, shinararutyungorcarangorcaran

 

gorcarangorcaransarqavorumner gorcaransarqavorumner goraran ginigorcaran gini sarqer

 

sarqavorumsarqavorumներsarqavorumnersarqer sarqavorumner

 

sarqavorumnersarqavorumgorcaran_ginu-shahagorcman