Logo
ՀԱԱՀ ՈՍԿԵՀԱՏԻ ՈՒՓՏ ԳԻՆՈՒ ԳԻՏԱՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Խաղողի այգիներ

ԽԱՂՈՂԻ ԱՅԳԻՆԵՐ ԽԱՂՈՂԻ ԱՅԳԻՆԵՐ ԽԱՂՈՂԻ ԱՅԳԻՆԵՐ

«Գինեգործական կրթության գիտաարտադրական բաղադրիչի զարգացում» ծրագրով նախատեսված է, որպես  գինու արտադրության հումքային բազա, ավելի արդյունավետ օգտագործել  ՀԱԱՀ-ի Ոսկեհատ և Նալբանդյան համայնքներում գտնվող խաղողի այգիները, որոնց ընդհանուր տարածքը կազմում է 35 հեկտար, տարեկան միջին բերքատվությունը՝ 200-250 տոննա:
ՀԱԱՀ ,,Ոսկեհատի,, ուսումնափորձնական տնտեսության հողաշինական սխեմա Մ 1։2000Ծրագրի շրջանակներում իրականացված տարբեր ուսումնասիրությունները հնարավորություն են տվել կանխատեսել առաջիկա տարիներին պահանջարկ ունեցող գինու տեսակները, ինչն էլ  հիմք է ծառայել ՀԱԱՀ-ին պատկանող հողատարածություններում համապատասխան ուղղվածությամբ խաղողի այգիներ հիմնելու համար:

Ծրագրի շրջանակներում 2017թ. աշնանը բերքատվության է դրվել Ոսկեհատի ուսումնափորձնական տնտեսության 16 հեկտար մակերեսով խաղողի այգու 8 հեկտարը,  որտեղ աճեցվում են 2,5 հեկտար «Ռքածիթելի»,  2,5 հեկտար «Չարենց» և 3 հեկտար «Կանգուն»  սորտերի խաղողներ: Մյուս 8 հեկտարը բերքատվության է դրվելու 2018թ., աճեցվելու են 2,5 հեկտար «Չարենց», 2,5 հեկտար «Կանգուն»  և 3 հեկտար «Հաղթանակ»  խաղողի տեսակներ: Նալբանդյան համայնքում առկա է 14,5 հեկտար խաղողի այգի, ևս 4,5 հեկտար բերքատվության մեջ կդրվի առաջիկայում:

Ծրագրի իրականացման ընթացքում մշակվել են նորագույն ագրոտեխնոլոգիաներ՝ առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով խաղողի սելեկցիոն սորտերի և դրանցից գինի պատրաստելու վրա:

Գինեգործարանի շահագործումը ենթադրում է վերականգնելով հանրապետությունում մոռացված որոշ սորտերի վերամշակումը՝ զարկ տալ տեղական խաղողի տեխնիկական սորտերի արտադրությանը և  այդ ամենի արդյունքում թողարկել նոր արտադրատեսակներ, օրինակ լինել  հանրապետությունում գործող մյուս գինեգործական ձեռնարկությունների համար՝ միաժամանակ խթանելով հանրապետությունում գինու արտադրության դիվերսիֆիկացիային և արտահանման կարևորագույն գործընթացին, ինչպես նաև նախադրյալներ ստեղծել երկրի տնտեսության զարգացման համար:

Website Tasarımı Grafik Tasarım Siber Güvenlik SEO Hizmeti Backlink Hizmeti