Logo
ՀԱԱՀ ՈՍԿԵՀԱՏԻ ՈՒՓՏ ԳԻՆՈՒ ԳԻՏԱՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Մեդիա

Տվյալ բաժնում կարող եք տեսնել Ոսկեհատի գինեգործության ուսումնաարտադրական կենտրոնում տեղակայված գինեգործության արտադրական սարքավորումների տեխնոլոգիական գործընթացը ներկայացնող ուսուցողական տեսահոլովակներ:

ԽԱՂՈՂԻ ԿՈՆՎԵՅԵՐ ԵՎ ՉԱՆՉԱՆՋԱՏԻՉԽԱՂՈՂԻ ԷԼԵՎԱՏՈՐ ԵՎ ՉԱՆՉԱՆՋԱՏԻՉ

Della Toffola N500 grape conveyor, NDC50 destemmer

Della Toffola grape elevator and destemmer

 ՊՆԵՎՄԱՏԻԿ ՄԱՄԼԻՉՖԻԼՏՐԵՐ

Della Toffola — Pneumatic presses with inert atmosphere

Della Toffola Ceramic Crossflow Filters OMNIA — CFK

  ՊԱՐԶԵՑՈՒՄ-ՖԼՈՏԱՑԻԱ

Della Toffola — Continuous Flotation

Continuous Flotation Technology — Della Toffola Pacific

Website Tasarımı Grafik Tasarım Siber Güvenlik SEO Hizmeti Backlink Hizmeti