Logo
ՀԱԱՀ ՈՍԿԵՀԱՏԻ ՈՒՓՏ ԳԻՆՈՒ ԳԻՏԱՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Գրքեր

wine technologyResearch methodology of wine indicesWine Chemistry:
Գինու տեխնոլոգիա
Զ.Ն. Կիշկովսկի, Ա.Ա.Մերժանյան
1984 թ., Մոսկվա, ՌԴ
Գինու ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշների հետազոտման մեթոդական ցուցումներ
Զ. Մուրադյան, Մ. Միքայելյան, Ա. Ավետիսյան
2017 թ., Երևան, ՀՀ
 Գինու քիմիա
Ռ. Դ. Բեգունովա
1972 թ., Մոսկվա, ՌԴ
calculation of technological winemaking equipmentequipment for winemakingWine technology
Ուսումնական ձեռնարկ
Գինեգործական ընկերությունների տեխնոլոգիական սարքավորումների հաշվարկ

Ա.Վ. Մնացականյան
2009 թ., Երևան, ՀՀ
Գինեգործական ձեռնարկությունների սարքավորումներ
Լ. Ռ. Սամվելյան
2017թ., Երևան, ՀՀ
Գինու տեխնոլոգիա
Ն. Սիմոնյան, Լ. Սամվելյան
2017 թ., Երևան, ՀՀ
Yeast productionbasics of winemakingYeast production
Ուսումնական ձեռնարկ
մաս I
Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա
Հ. Ժ. Տեր-Մովսեսյան
2017 թ., Երևան, ՀՀ
Գինեգործության հիմունքները
Դ. Հ. Դանիելյան, Հ. Դ. Մանասյան, Հ. Մ. Պապովյան
1973 թ., Երևան, ՀՀ
Ուսումնական ձեռնարկ
մաս II
Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա
Հ. Ժ. Տեր-Մովսեսյան
2017 թ., Երևան, ՀՀ
Wine technologyPrivate Vine Wines 
Հայաստանի խաղողի և պտղա-հատապտղային գինիների տեխնոլոգիա
Ն. Կազումով, Կ. Կազումյան
1992 թ., Երևան, ՀՀ
Մասնավոր գինեգործություն
Ա. Մ. Սամվելյան, Գ. Ա. Սամվելյան
2001 թ., Երևան, ՀՀ

 Книга о вине

С.А. Галкин

Производство вин  

Ю.Г. Скрипников

2007 г

Виноградные вина

Валуйко Г.В.

1978г  Москва 

 Справочник по виноделию

Г.Г. Валуйко

2000г Симферополь 

Современные способы производства виноградных винСтабилизация виноградных вин

Г.Г. Валуйко

2002г Симферополь

 First step in winemakon

C.J.J. Berry

The home winemaking bookThe home winemakers manual 

Lum Eisenman 1998