Logo
ՀԱԱՀ ՈՍԿԵՀԱՏԻ ՈՒՓՏ ԳԻՆՈՒ ԳԻՏԱՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Թիրախային խմբեր

 

Հայ գինեգործության ուսումնաարտադրական կենտրոնի գործունեությունն ուղղված է հետևյալ թիրախային խմբերին՝

ՀԱԱՀ-ի, նրա մասնաճյուղերի և գյուղատնտեսական քոլեջների նախնական, միջին մասնագիտական, բարձրագույն և հետբուհական կրթական ծրագրերի և այլ բուհերի (հայկական և արտասահմանյան) ուսուցանվողները, մասնավորապես հետևյալ մասնագիտություններով շահառուները՝

 • Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն
 • Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն
 • Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում
 • Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն
 • Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն
 • Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում
 • Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում
 • ԱՊՀ խորհրդատվություն և տեղեկատվություն
 • Ագրոնոմիական
 • Այլ հարակից մասնագիտություններով:
 • Հ. Պետրոսյանի անվան հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի և խաղողապտղագինեգործության գիտական կենտրոնները
 • ՀԱԱՀ-ի և այլ բուհերի համապատասխան մասնագիտությունների մագիստրոսները, ասպիրանտները, պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը
 • Հայաստանի և տարածաշրջանի երկրների ֆերմերները, գյուղատնտեսության արտադրությամբ և վերամշակմամբ զբաղվողները, մարզային, համայնքային, պետական և մասնավոր խորհրդատվական մարմինների մասնագետները, ոլորտով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները
 • EVN գինու ակադեմիան և դրան կից լաբորատորիան
 • Այլ շահառուներ:
 • ԳԿԳԲԶ ծրագրի փոխհամագործակցության ուղղությունները և թիրախային խմբերը: